برچسب زده شده: «دانشگاه درآورد/

منگولیسم علمی «دانشگاه آزاد» داد دامپزشک‌ها را درآورد/ سونامی‌نامه!

منگولیسم علمی «دانشگاه آزاد» داد دامپزشک‌ها را درآورد/ سونامی‌نامه!

ماجرا از آنجایی شروع شد که دانشگاه آزاد تصمیم گرفت بر خلاف قانون ۶ دانشکده جدید دامپزشکی ایجاد کند. تصمیمی غیر علمی که دانشجویان این رشته آن را حرکتی به سوی «منگولیسم علمی» می‌دانند. اخبار...