برچسب زده شده: دانشگاه در

از دانشگاه اُرگان تا مرگ در زندان

از دانشگاه اُرگان تا مرگ در زندان

از دانشگاه اُرگان تا مرگ در زندان از دانشگاه اُرگان تا مرگ در زندان از دانشگاه اُرگان تا مرگ در زندان

دانشگاه ایلام؛ میزبان دانشگاهیان کشور در نوروز

دانشگاه ایلام؛ میزبان دانشگاهیان کشور در نوروز

مدیر پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه ایلام از میزبانی این مرکز آموزش عالی از دانشگاهیان سراسر کشور در ایام نوروز خبر داد. مرکز فیلم خبر فرهنگیان