برچسب زده شده: دانش دانشگاهی

بومی‌سازی دانش طراحی کارخانجات فرآوری از دغدغه‌های جدی جهاد دانشگاهی است

بومی‌سازی دانش طراحی کارخانجات فرآوری از دغدغه‌های جدی جهاد دانشگاهی است

بومی‌سازی دانش طراحی کارخانجات فرآوری از دغدغه‌های جدی جهاد دانشگاهی استرییس جهاد دانشگاهی تربیت مدرس با بیان این‌که پژوهشکده فرآوری مواد معدنی با هدف تحقق بخشی به ماموریت‌های جهاد دانشگاهی راه‌اندازی شده است، گفت:...