برچسب زده شده: دخالت است

هدف از دخالت زمینی برخی از دولت‌ها در سوریه حمایت از گروه‌های تروریستی است

هدف از دخالت زمینی برخی از دولت‌ها در سوریه حمایت از گروه‌های تروریستی است

رئیس پارلمان سوریه با بیان اینکه هدف از دخالت زمینی برخی از دولتها در سوریه حمایت از گروه‌های تروریستی است، خواستار موضع گیری روشن در قبال کشورهایی که جنگ نیابتی در سوریه به راه...