برچسب زده شده: درآمدهای

آیا مالیات پلکانی برای درآمدهای بالا رواست؟

آیا مالیات پلکانی برای درآمدهای بالا رواست؟

آیا مالیات پلکانی برای درآمدهای بالا رواست؟ آیا مالیات پلکانی برای درآمدهای بالا رواست؟ آیا مالیات پلکانی برای درآمدهای بالا رواست؟

کلیه منابع و درآمدهای وزارت آموزش و پرورش اختصاصی می‌شود

کلیه منابع و درآمدهای وزارت آموزش و پرورش اختصاصی می‌شود

کلیه منابع و درآمدهای وزارت آموزش و پرورش اختصاصی می‌شودبر اساس مصوبه امروز مجلس، از ابتدای سال 1397 کلیه منابع و درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها اختصاصی...

نرم‌افزارهای موبایلی و درآمدهای میلیاردی که بر باد رفت

نرم‌افزارهای موبایلی و درآمدهای میلیاردی که بر باد رفت

نرم‌افزارهای موبایلی و درآمدهای میلیاردی که بر باد رفتنوروز امسال در حالی سپری شد که حجم پیامک‌های منتقل شده از سوی اپراتورهای تلفن همراه طبق آنچه قابل پیش‌بینی بود، کاهشی چشمگیر داشت. نرم‌افزارهای موبایلی...