برچسب زده شده: درگذشت نونهال

بسکتبالیست نونهال مهرام درگذشت

بسکتبالیست نونهال مهرام درگذشت

بسکتبالیست نونهال مهرام درگذشتیکی از بازیکنان نونهال باشگاه بسکتبال مهرام به دلیل سکته مغزی درگذشت. بسکتبالیست نونهال مهرام درگذشت یکی از بازیکنان نونهال باشگاه بسکتبال مهرام به دلیل سکته مغزی درگذشت.بسکتبالیست نونهال مهرام درگذشت...