برچسب زده شده: دریابد مبتذل

روحانی بجای پرداختن به موضوعات مبتذل فرهنگی معیشت مردم را دریابد

روحانی بجای پرداختن به موضوعات مبتذل فرهنگی معیشت مردم را دریابد

روحانی بجای پرداختن به موضوعات مبتذل فرهنگی معیشت مردم را دریابد یک فعال دانشجویی گفت: روحانی بهتر است به جای دامن زدن و پرداختن به موضوعاتی که نه تنها دردی از مردم دوا نمی‌کند،...