برچسب زده شده: دریای اقدامات

بسیج دریای بیکرانی از اقدامات است

بسیج دریای بیکرانی از اقدامات است

بسیج دریای بیکرانی از اقدامات استرئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بازدید از نمایشگاه عملکرد بسیج بر ضرورت تقویت بسیج برای ارتقای قدرت بازدارندگی کشور تاکید کرد و گفت: از مقابله با تهدید دشمنان...