برچسب زده شده: »در تاثیرگذار

«پوتین »در کنار ظریف و سردار سلیمانی از شخصیتهای تاثیرگذار سال۹۴بودند

«پوتین »در کنار ظریف و سردار سلیمانی از شخصیتهای تاثیرگذار سال۹۴بودند

«پوتین »در کنار ظریف و سردار سلیمانی از شخصیتهای تاثیرگذار سال۹۴بودند یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: پوتین یکی از شخصیت های تاثیرگذاری بود که در کنار ظریف و سردار سلیمانی نقش مشهودی در حوادث...