برچسب زده شده: در داشتند

مردم در سال‌های اخیر اقبال فراوانی به وقف داشتند

مردم در سال‌های اخیر اقبال فراوانی به وقف داشتند

مردم در سال‌های اخیر اقبال فراوانی به وقف داشتند یکی از مراجع عظام تقلید گفت: فعالیت در زمینه وقف، اهمیت زیادی دارد و آثار و برکات آن نصیب جامعه می‌شود و اسباب عزت دین...

در مجلس برخی‌ها با روند پیگیری این پرونده مخالفت داشتند

در مجلس برخی‌ها با روند پیگیری این پرونده مخالفت داشتند

رئیس مجلس با بیان اینکه مذاکرات در کل به درستی دنبال شده است، بیان کرد: البته از لحاظ تاکتیکی می‌شد که در برخی از نقاط بهتر عمل کرد ولی کلیات به درستی دنبال شد...