برچسب زده شده: در رشد

فعالیت در حوزه نشریات نیاز به کار جدی برای رشد دارد

فعالیت در حوزه نشریات نیاز به کار جدی برای رشد دارد

فعالیت در حوزه نشریات نیاز به کار جدی برای رشد داردمدیرمسئول گاهنامه سرو امید واحد اصفهان گفت: فعالیت‌های مثبتی در حوزه نشریات انجام شده است و می‌توان به افزایش جرات فعالان فرهنگی در قلم...

نقش ورزش در کاهش رشد سرطان

نقش ورزش در کاهش رشد سرطان

آزمایش‌های دانشمندان نشان داده است که فعالیت‌های بدنی که باعث افزایش ترشح آدرنالین خون می‌شوند، تأثیر مستقیم روی کاهش رشد سرطان دارند. world press news باران فیلم