برچسب زده شده: در روند

در مجلس برخی‌ها با روند پیگیری این پرونده مخالفت داشتند

در مجلس برخی‌ها با روند پیگیری این پرونده مخالفت داشتند

رئیس مجلس با بیان اینکه مذاکرات در کل به درستی دنبال شده است، بیان کرد: البته از لحاظ تاکتیکی می‌شد که در برخی از نقاط بهتر عمل کرد ولی کلیات به درستی دنبال شد...