برچسب زده شده: در نمی‌گیرید!

اگر در این ۶ گروه نیستید، سال بعد یارانه نمی‌گیرید!

اگر در این ۶ گروه نیستید، سال بعد یارانه نمی‌گیرید!

اگر در این ۶ گروه نیستید، سال بعد یارانه نمی‌گیرید!رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفت: ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر طبق لایحه بودجه ۹۷ یارانه خواهند گرفت. اگر در این ۶ گروه نیستید،...