برچسب زده شده: در نکنند

مردم در تجمعات غیرقانونی شرکت نکنند

مردم در تجمعات غیرقانونی شرکت نکنند

مردم در تجمعات غیرقانونی شرکت نکنند مردم در تجمعات غیرقانونی شرکت نکنند مردم در تجمعات غیرقانونی شرکت نکنند

بارندگی در ارتفاعات البرز، مسافران در مسیر رودخانه‌ها توقف نکنند

بارندگی در ارتفاعات البرز، مسافران در مسیر رودخانه‌ها توقف نکنند

بارندگی در ارتفاعات البرز، مسافران در مسیر رودخانه‌ها توقف نکنند مدیرکل هواشناسی استان البرز از آغاز بارندگی در ارتفاعات استان البرز از بعد از ظهر پنجشنبه خبر داد و به مسافران توصیه کرد از...