برچسب زده شده: در پترزبورگ

انفجار در فروشگاهی در سن پترزبورگ

انفجار در فروشگاهی در سن پترزبورگ

انفجار در فروشگاهی در سن پترزبورگوقوع انفجار در فروشگاهی در مرز سن پترزبورگ دستکم ۹ زخمی بر جای گذاشته است. انفجار در فروشگاهی در سن پترزبورگ وقوع انفجار در فروشگاهی در مرز سن پترزبورگ...