برچسب زده شده: در کمبودها

در دور دوم انتخابات کمبودها باید به حداقل برسد

در دور دوم انتخابات کمبودها باید به حداقل برسد

در دور دوم انتخابات کمبودها باید به حداقل برسدمعاون سیاسی وزیر کشور گفت: وظیفه مجریان انتخابات این است که در دور دوم کمبودها و نقصان‌ها را به حداقل برسانند. در دور دوم انتخابات کمبودها...