برچسب زده شده: دستان

سرنوشت دشمن امروز در دستان ما افتاده است

سرنوشت دشمن امروز در دستان ما افتاده است

سرنوشت دشمن امروز در دستان ما افتاده استنماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: مشکل استکبار در منطقه امروز جز با اراده ما قابل حل نیست و سرنوشت او در دستان ما قرار گرفته...

ولایتی: فرزندان حریری در دستان عربستان گروگان هستند

ولایتی: فرزندان حریری در دستان عربستان گروگان هستند

ولایتی: فرزندان حریری در دستان عربستان گروگان هستند ولایتی: فرزندان حریری در دستان عربستان گروگان هستند ولایتی: فرزندان حریری در دستان عربستان گروگان هستند

مقام اول كونگ فو كشوري در دستان دانشجوي دانشگاه پيام‌نور اوز

مقام اول كونگ فو كشوري در دستان دانشجوي دانشگاه پيام‌نور اوز

دانشجوي دانشگاه پيام‌نور اوز، قهرمان كونگ فو كشوري شد. علم و فناوری خرم خبر