برچسب زده شده: دسته شد

دو گور دسته جمعی از قربانیان داعش کشف شد

دو گور دسته جمعی از قربانیان داعش کشف شد

دو گور دسته جمعی از قربانیان داعش کشف شدنیروهای عراقی دو گور جمعی متعلق به ۹۰ نفر از قربانیان ایزدی که به وسیله داعش در جنوب غرب شهر سنجار کشته شده اند را کشف...