برچسب زده شده: دلار هم

دلار فروشان: ما هم آدمیم!

دلار فروشان: ما هم آدمیم!

دلار فروشان: ما هم آدمیم! دلار فروشان: ما هم آدمیم! دلار فروشان: ما هم آدمیم!

دلار افسار پاره کرد/ باز هم پای جمشید بسم‌الله در میان است؟!

دلار افسار پاره کرد/ باز هم پای جمشید بسم‌الله در میان است؟!

دلار افسار پاره کرد/ باز هم پای جمشید بسم‌الله در میان است؟! در دادگاه قضاوت حسن روحانی، تحریم ها مقصر اصلی گران شدن دلار بوده اند و با برداشتن این تحریم ها، اوضاع دلار...