برچسب زده شده: دموکرات‌ها کردند

ترامپ: دموکرات‌ها به آفریقایی‌های آمریکا خیانت کردند

ترامپ: دموکرات‌ها به آفریقایی‌های آمریکا خیانت کردند

ترامپ: دموکرات‌ها به آفریقایی‌های آمریکا خیانت کردند نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سیاست‌های دموکرات‌ها در قبال حمایت از جامعه آفریقایی‌های آمریکا به شدت انتقاد کرد. ترامپ: دموکرات‌ها به آفریقایی‌های آمریکا خیانت کردند...