برچسب زده شده: دوباره می‌کنند

شعاردهی دوباره وزیر حرف/ ۱۹ میلیون ایرانی در وضع بسیار بدی زندگی می‌کنند

شعاردهی دوباره وزیر حرف/ ۱۹ میلیون ایرانی در وضع بسیار بدی زندگی می‌کنند

شعاردهی دوباره وزیر حرف/ ۱۹ میلیون ایرانی در وضع بسیار بدی زندگی می‌کنندوزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که ساکنان بافت‌های فرسوده به دلیل گرفتن پول خوشحال شده اما به مرور تبدیل به حاشیه‌نشین...