برچسب زده شده: دوست معدن

دوست دارم در حوزه صنعت و معدن فعالیت کنم/ رنگ سال ۹۵ سفید است

دوست دارم در حوزه صنعت و معدن فعالیت کنم/ رنگ سال ۹۵ سفید است

نماینده مردم لنجان گفت: با توجه به اینکه کار صنعت و معدن انجام داده ام و در این خصوص سابقه دارم خودم به نوبه علاقه‌مند هستم در کارهای صنعتی و معدنی مثمرثمر باشم و...