برچسب زده شده: دولت تصویب

درآمدزایی دولت سال آینده از حوزه مالیات و درآمدهای گمرکی خواهد بود/ بودجه 97 هفته آینده با کمترین اصلاح به تصویب می‌رسد

درآمدزایی دولت سال آینده از حوزه مالیات و درآمدهای گمرکی خواهد بود/ بودجه 97 هفته آینده با کمترین اصلاح به تصویب می‌رسد

درآمدزایی دولت سال آینده از حوزه مالیات و درآمدهای گمرکی خواهد بود/ بودجه 97 هفته آینده با کمترین اصلاح به تصویب می‌رسدمعاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از آنجا...

هیات دولت لایحه بودجه ۹۷ کل کشور را تصویب کرد

هیات دولت لایحه بودجه ۹۷ کل کشور را تصویب کرد

هیات دولت لایحه بودجه ۹۷ کل کشور را تصویب کرد هیات دولت لایحه بودجه ۹۷ کل کشور را تصویب کرد هیات دولت لایحه بودجه ۹۷ کل کشور را تصویب کرد