برچسب زده شده: دولت دین

فلسفه دولت در اسلام اقامه ی دین است

فلسفه دولت در اسلام اقامه ی دین است

فلسفه دولت در اسلام اقامه ی دین استعضو مجلس خبرگان رهبری گفت: با اشاره به اینکه ماموریت دولت‌ها در مغرب زمین و میان کشورهای غیرمسلمان با کشور ما فرق دارد گفت: ماموریت دولت‌ها در...