برچسب زده شده: دو اتحادیه

عراق و دو رای؛ جبران مافات عراق در اتحادیه عرب

عراق و دو رای؛ جبران مافات عراق در اتحادیه عرب

بعد از آن که رای عراق به بیانیه ضد ایرانی عربستان در نشست اتحادیه عرب با انتقادهای جدی از سوی ایران و گروه‌های منطقه‌یی و شخصیت‌های مختلف سیاسی مواجه شد، این بار در نشستی...