برچسب زده شده: دو بروکسل

دو ایرانی در میان زخمی‌های بروکسل

دو ایرانی در میان زخمی‌های بروکسل

دو ایرانی در میان زخمی‌های بروکسل براساس اعلام منابع بیمارستانی، دو ایرانی در میان زخمی های حملات تروریستی بروکسل در بیمارستان بستری هستند. دو ایرانی در میان زخمی‌های بروکسل (image) براساس اعلام منابع بیمارستانی،...