برچسب زده شده: «دین

محیط‌بانی با لباس طلبگی/ تبلیغ عملی دین در کوه و جنگل

محیط‌بانی با لباس طلبگی/ تبلیغ عملی دین در کوه و جنگل

محیط‌بانی با لباس طلبگی/ تبلیغ عملی دین در کوه و جنگلگروه جهادی «طراوت ماندگار» گروهی متشکل از چندین طلبه است که یکی از وظایف خود را حفاظت از محیط زیست قرار دادند و هرجا...

افتتاح نمایشگاه کتاب دین و سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان قم

افتتاح نمایشگاه کتاب دین و سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان قم

افتتاح نمایشگاه کتاب دین و سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان قم افتتاح نمایشگاه کتاب دین و سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان قم افتتاح نمایشگاه کتاب دین و سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان قم

وزیر کشور: انقلاب اسلامی سازگاری «دین و سیاست» در حوزه عمل را اثبات کرد

وزیر کشور: انقلاب اسلامی سازگاری «دین و سیاست» در حوزه عمل را اثبات کرد

وزیر کشور: انقلاب اسلامی سازگاری «دین و سیاست» در حوزه عمل را اثبات کرد وزیر کشور: انقلاب اسلامی سازگاری «دین و سیاست» در حوزه عمل را اثبات کرد وزیر کشور: انقلاب اسلامی سازگاری «دین...