برچسب زده شده: #دیوارکشی_دانشگاه می‌خواند

روحانی، #دیوارکشی_دانشگاه و مرگ آزادی بیان/ آه اگر آزادی سرودی می‌خواند

روحانی، #دیوارکشی_دانشگاه و مرگ آزادی بیان/ آه اگر آزادی سرودی می‌خواند

روحانی، #دیوارکشی_دانشگاه و مرگ آزادی بیان/ آه اگر آزادی سرودی می‌خواندحسن روحانی روز گذشته در جمع تعدادی از اساتید و دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان و چندین باره به مدح نقد و انتقاد کردن...