برچسب زده شده: «دیوانگان

فیلم/ مستند کوتاه «دیوانگان زمینی»

فیلم/ مستند کوتاه «دیوانگان زمینی»

فیلم/ مستند کوتاه «دیوانگان زمینی»افرادی که از نظر جامعه کارهایشان دیوانه وار است؛ دست به کارهای پرشور و با دل و جرات میزنند ولی آنها هم جانشان را مانند بقیه دوست دارند فیلم/ مستند...