برچسب زده شده: «دیوان شد

«دیوان فانی امیر علی شیر نوایی» تصحیح شد

«دیوان فانی امیر علی شیر نوایی» تصحیح شد

«دیوان فانی امیر علی شیر نوایی» تصحیح شدکتاب «دیوان فانی امیر علی شیر نوایی» به تصحیح سیدعباس رستاخیز سانچارکی با مقدمه‌ای از سیدرضا باقریان موحد در ۴۱۸ صفحه منتشر شد. «دیوان فانی امیر علی...