برچسب زده شده: دیپلماسی در

واکنش دستگاه دیپلماسی کشورمان به کشته شدن مرد ایرانی تبار در فرانسه

واکنش دستگاه دیپلماسی کشورمان به کشته شدن مرد ایرانی تبار در فرانسه

واکنش دستگاه دیپلماسی کشورمان به کشته شدن مرد ایرانی تبار در فرانسه یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه در خصوص خبر منتشره در یکی از روزنامه های فرانسوی مبنی بر کشته شدن یک...