برچسب زده شده: «ذوب» عرضه

خصوصی‌سازی بلوک «ذوب» را عرضه می‌کند

خصوصی‌سازی بلوک «ذوب» را عرضه می‌کند

خصوصی‌سازی بلوک «ذوب» را عرضه می‌کند بلوک ۱۶.۷۵ درصدی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان توسط سازمان خصوصی سازی در روز ۲۶ آبان ماه جاری روانه میز فروش می شود. خصوصی‌سازی بلوک «ذوب» را عرضه...