برچسب زده شده: رأی۶ تومانی

رأی۶ میلیارد تومانی «فیفا» علیه پرسپولیس

رأی۶ میلیارد تومانی «فیفا» علیه پرسپولیس

رأی۶ میلیارد تومانی «فیفا» علیه پرسپولیس سرانجام ماجرای مانوئل ژوزه سرمربی برکنار شده سه سال پیش پرسپولیس به همان جایی انجامید که تصورش می‌رفت و آن صدور حکم بر ضد سرخ‌ها و به سود...