برچسب زده شده: رئیس منطقه

رئیس جمهور عراق: در درگیری‌های منطقه‌ از هیچ طرفی جانبداری نمی‌کنیم

رئیس جمهور عراق: در درگیری‌های منطقه‌ از هیچ طرفی جانبداری نمی‌کنیم

رئیس جمهور عراق: در درگیری‌های منطقه‌ از هیچ طرفی جانبداری نمی‌کنیم رئیس جمهور عراق: در درگیری‌های منطقه‌ از هیچ طرفی جانبداری نمی‌کنیم رئیس جمهور عراق: در درگیری‌های منطقه‌ از هیچ طرفی جانبداری نمی‌کنیم

رئیس مستعفی کاتالونیای اسپانیا همچنان خود را رهبر این منطقه می‌داند

رئیس مستعفی کاتالونیای اسپانیا همچنان خود را رهبر این منطقه می‌داند

رئیس مستعفی کاتالونیای اسپانیا همچنان خود را رهبر این منطقه می‌داندرئیس مستعفی منطقه کاتالونیای اسپانیا با رد پیشنهاد دریافت مستمری پس از کناره‌گیری از قدرت، اعلام کرده که همچنان رئیس دولت کاتالونیا است. رئیس...