برچسب زده شده: رایزنی السیسی

رایزنی تلفنی ترامپ و السیسی

رایزنی تلفنی ترامپ و السیسی

رایزنی تلفنی ترامپ و السیسیسخنگوی ریاست جمهوری مصر به محور‌های گفتگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا و مصر اشاره کرد. رایزنی تلفنی ترامپ و السیسی سخنگوی ریاست جمهوری مصر به محور‌های گفتگوی تلفنی رئیس جمهور...