برچسب زده شده: «ربا»

هر نوع فسادی معلول لیبرالیسم است/  برخی مسئولین «ربا» را در جامعه نهادینه می کنند

هر نوع فسادی معلول لیبرالیسم است/  برخی مسئولین «ربا» را در جامعه نهادینه می کنند

هر نوع فسادی معلول لیبرالیسم است/  برخی مسئولین «ربا» را در جامعه نهادینه می کنند عباسی با اشاره به نکات مثبت مستند فیل و الاغ گفت: نابسامانی و فساد اخلاقی، سیاسی و اجتماعی، معلول...