برچسب زده شده: رزمایش ایران

رزمایش بزرگ نظامی ایران تا پایان سال

رزمایش بزرگ نظامی ایران تا پایان سال

رزمایش بزرگ نظامی ایران تا پایان سال فرمانده منطقه دوم دریایی ولایت از برگزاری رزمایش بزرگ ولایت تا پایان سال خبر داد و گفت: در صورت تصویب ستادکل این رزمایش برگزار می‌شود. رزمایش بزرگ...