برچسب زده شده: رضایت ضامن

رضایت عمومی مردم از دستگاه اجرایی ضامن امنیت‌ملی است/باید گره از کار مردم گشود

رضایت عمومی مردم از دستگاه اجرایی ضامن امنیت‌ملی است/باید گره از کار مردم گشود

رضایت عمومی مردم از دستگاه اجرایی ضامن امنیت‌ملی است/باید گره از کار مردم گشودوزیر اطلاعات گفت: وظیفه حکومت اسلامی اجرای عدالت برای همگان است و باید در این نظام از مشکلات مردم گره‌گشایی شود....