برچسب زده شده: رضا است

رضا ضراب از داچ بانک و بانک آمریکا کلاهبرداری کرده است

رضا ضراب از داچ بانک و بانک آمریکا کلاهبرداری کرده است

رضا ضراب از داچ بانک و بانک آمریکا کلاهبرداری کرده است پریت بهارا، دادستان منطقه منهتن نیویورک، که اصلی ترین شاکی رضا ضراب، تاجر ایرانی است مدعی شد ضراب از داچ بانک و بانک...