برچسب زده شده: رضا یا

معمای رضا حقیقی: مصدومیت یا دیپورت؟

معمای رضا حقیقی: مصدومیت یا دیپورت؟

رضا حقیقی، هافبک سابق پرسپولیس که سال گذشته در جام جهانی هم بازی کرد، به ناگهان افت کرد و سر از لیگ تایلند در آورد. کیمیا دانلود لردگان