برچسب زده شده: – رفتند

فولاد یک – استقلال چهار/ آبی‌ها با ذوب فولاد به استقبال داربی رفتند

فولاد یک – استقلال چهار/ آبی‌ها با ذوب فولاد به استقبال داربی رفتند

فولاد یک – استقلال چهار/ آبی‌ها با ذوب فولاد به استقبال داربی رفتندتیم استقلال با برتری کامل در مقابل فولاد برای دربی پایتخت آماده شد. فولاد یک – استقلال چهار/ آبی‌ها با ذوب فولاد...