برچسب زده شده: رم در

رم جای اینتر را در رده سوم جدول گرفت

رم جای اینتر را در رده سوم جدول گرفت

رم جای اینتر را در رده سوم جدول گرفتتیم فوتبال رم با غلبه بر اودینزه به رده سوم جدول سری آ ایتالیا صعود کرد. رم جای اینتر را در رده سوم جدول گرفت تیم...