برچسب زده شده: «رهایی هم

«رهایی از بهشت» جایزه فستیوال انیمیشن امریکا را هم برد

«رهایی از بهشت» جایزه فستیوال انیمیشن امریکا را هم برد

«رهایی از بهشت» جایزه فستیوال انیمیشن امریکا را هم بردجایزه بهترین انیمیشن بلند از جوایز فستیوال انیمیشن استودیو به «رهایی از بهشت» از ایران رسید. «رهایی از بهشت» جایزه فستیوال انیمیشن امریکا را هم...