برچسب زده شده: (ره) از

بازدید سرزده قاضی سراج از فرودگاه بین‌‎المللی امام خمینی (ره)

بازدید سرزده قاضی سراج از فرودگاه بین‌‎المللی امام خمینی (ره)

بازدید سرزده قاضی سراج از فرودگاه بین‌‎المللی امام خمینی (ره) بازدید سرزده قاضی سراج از فرودگاه بین‌‎المللی امام خمینی (ره) بازدید سرزده قاضی سراج از فرودگاه بین‌‎المللی امام خمینی (ره)

عکسی کمتر دیده‌شده از فرزند امام (ره)

عکسی کمتر دیده‌شده از فرزند امام (ره)

تصویر زیر، مرحوم حاج سیداحمد خمینی را در یکی از سفرها به استان خوزستان در سال 1370 نشان می‌دهد. دانلود فیلم خارجی ورزش و زندگی