برچسب زده شده: (ره) ایستگاه

افتتاح خط هشت متروی تهران حد فاصل ایستگاه شهر آفتاب تا فرودگاه امام خمیتی (ره)

افتتاح خط هشت متروی تهران حد فاصل ایستگاه شهر آفتاب تا فرودگاه امام خمیتی (ره)

افتتاح خط هشت متروی تهران حد فاصل ایستگاه شهر آفتاب تا فرودگاه امام خمیتی (ره)خط هشت متروی تهران حد فاصل ایستگاه شهر آفتاب تا فرودگاه امام خمیتی (ره) با حضور قالیباف شهردار تهران، علی...