برچسب زده شده: (ره) عبور

امام خمینی (ره) با فراست خود انقلاب اسلامی را از میان جریان‌های مزاحم عبور دادند

امام خمینی (ره) با فراست خود انقلاب اسلامی را از میان جریان‌های مزاحم عبور دادند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امام خمینی (ره) با فراست و تیزهوشی خود انقلاب اسلامی را از میان جریان‌های مزاحم عبور دادند. استخدام مجله اتومبیل