برچسب زده شده: روابط قطع

روابط تجاری خود با ایران را قطع کنید

روابط تجاری خود با ایران را قطع کنید

روابط تجاری خود با ایران را قطع کنیدیک موسسه آمریکایی که حامی رژیم صهیونیستی است و مهم‌ترین نقش را در تدوین سیاست‌های ضدایرانی دولت آمریکا داشته از دولت استرالیا خواسته مراودات تجاری خود را...