برچسب زده شده: «روایت تکلیف

شهید آوینی «روایت فتح» را به خاطر احساس تکلیف ساخت

شهید آوینی «روایت فتح» را به خاطر احساس تکلیف ساخت

شهید آوینی «روایت فتح» را به خاطر احساس تکلیف ساخت مهران رجبی گفت: مهمترین ویژگی «روایت فتح» این بود که دلی بود و از سر داغ ساخته شده بود. فیلم های مستندی که امروزه...