برچسب زده شده: روحانی: با

روحانی: یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تعامل سازنده با دنیاست

روحانی: یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تعامل سازنده با دنیاست

روحانی: یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تعامل سازنده با دنیاسترییس‌جمهوری، برنامه‌ریزی و تلاش بیش‌تر برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی با اقدام، عمل، برنامه‌ریزی و...

روحانی: کسی به برجام با چشم بد نگاه نکند

روحانی: کسی به برجام با چشم بد نگاه نکند

رییس جمهور گفت: هر آنچه امروز به عنوان بازسازی ناوگان هوایی داریم در سایه‌ی برجام است و برجام هم در سایه‌ی حماسه مردم در انتخابات 24 خرداد 92 است. دانلود موزیک استخدام ایران