برچسب زده شده: «روحانی» عربی

ماجرای نامه «روحانی» به کویت برای حل اختلاف با ۵کشور عربی

ماجرای نامه «روحانی» به کویت برای حل اختلاف با ۵کشور عربی

روزنامه کویتی الرأی مدعی شده کویت پیامی از رئیس جمهور ایران دریافت کرده که طی آن تهران به حل اختلافاتش با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از طریق گفت‌وگو تمایل نشان داده است. دانلود...